2013 metų pabaigoje rašytojo šeimos iniciatyva jo gimtojoje Jonavoje drauge su miesto savivaldybe buvo įsteigta G. Kanovičiaus vardo premija. Premija skiriama kasmet Jonavos rajono gimnazijų 3–4 klasių mokiniams už geriausius rašinius, parašytus tema „Jonavos tautinių mažumų gyvenimo ženklai – miesto istorijos liudytojai“. Su premijos nuostatais galima susipažinti čia:
http://www.jonava.lt/lt/aktualijos/-/asset_publisher/hEO8/content/patvirtinti-g-kanoviciaus-premijos-skyrimo-nuostatai
Facebook. Grigory Kanovich   info@gkanovich.com | © All rights reserved | Svetainėje panaudotos Marko Kanovičiaus iliustracijos, Ritos Stankevičiūtės nuotrauka